top of page
Tieners

Ons doel? Zo veel mogelijk jongeren lekker in hun vel en sterk in hun schoenen! Daarom werken wij de komende 5 jaar aan een collectief preventief aanbod.

 

Het doel van de Blockbox is om jongeren eigenaar te maken van hun persoonlijke ontwikkeling tot (bekwame) jongvolwassen, die kunnen meedraaien in de maatschappij. Dit door alle jongeren op een positieve en preventieve manier te informeren en hen bekend te maken met de (lokale) sociale ondersteuningsstructuur. Hierdoor weten zij de weg te vinden naar hulpvoorzieningen, krijgen zij houvast in kwetsbare situaties en toegang tot kansen - waar dit niet altijd even evident is.

Om dit op een duurzame manier te realiseren werkt de Blockbox aan een integrale en structurele aanpak, waarbij de jongere centraal staat. Hiervoor werken we samen met partners en partijen op verschillende niveaus en stemmen we af met de verschillende (beleids)kaders en agenda’s.

DOE JE MEE?

Blockbox netwerk

 
image.png

We zijn een netwerk van lokale en nationale maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheden, onderzoekers en opvoeders. Samen werken we aan een positief pedagogisch klimaat.

 

Het actieve netwerk bestaat uit:

DOE MEE

Daarnaast maakt de Blockbox ook de beweging in de regio!

 
Opgroeien in een kansrijke omgeving
Leeratelier Zuyd - Kansrijk met jeugd
Preventie met gezag
Maastricht

Hoe werkt het?

 
MEER INFO/ CONTACT

Wij werken aan deze ambitie

 
Fase 1: De Pilot

15 partners aangesloten

1200 jongeren gesproken

Middelbare scholen & MBO opleidingen 

Fase 2

Wat hebben we bereikt? 

Impact, 15 partners,

1500 jongeren behoeften en vragen

Fase 3

Wat hebben we bereikt? 

Impact, 15 partners,

1500 jongeren behoeften en vragen

Fase 4

Wat hebben we bereikt? 

Impact, 15 partners,

1500 jongeren behoeften en vragen

IK BOUW MEE
bottom of page