top of page

De Nieuwsflits van April/Mei 2022

Je leest de Nieuwsflits van Blockbox! Met deze maandelijkse update houden we je up-to-date van (of kijken we terug op) de stand van zaken met betrekking tot Blockbox. Dit keer de update van de meeting die op 31 mei plaats heeft gevonden.

#Flashingnews

De eerste versie van het rapport is geschreven! Samen met de 9 partners hebben we een inventarisatie gedaan op 10 thema's met 730 jongeren.

Alle resultaten zijn verwerkt naar inzichten en er is een leefwereld in kaart gebracht. Een opvallende conclusie is dat er geen gemiddelde jongere bestaat en dus elk jaar opnieuw de behoeften in kaart gebracht moeten worden.

Ben je benieuwd naar het rapport en heb je de bijeenkomst gemist? Je kunt het rapport downloaden via de website.

Studenten

'We verbinden scholen met maatschappelijke organisaties zodat jongeren veilig, gezond en burger-bekwaam kunnen opgroeien.'

Dit is onze missie kort samengevat!
Na de eerste uitrol was het tijd voor een officieel momentje om samen alle overwinningen te vieren. Op 31 mei heeft dit officiële moment plaatsgevonden.

We vinden het belangrijk om met elkaar op één lijn te zitten en hebben bovenstaande zin als leidraad gebruikt voor de laatste partnerbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst hebben we de nieuwe menukaart en het eerste rapport gepresenteerd. Hoera!

Afgelopen jaar waren we aanwezig in 50 klassen en dat is qua planning niet altijd even gemakkelijk geweest met alle Corona perikelen. Dit vroeg van ons heel wat schakelkracht en van de partners heel wat flexibiliteit. Maar we hebben het toch geregeld. Dus namens ons en alle jongeren, hartelijk bedankt partners!

#Samenwerking

De menukaart is digitaal, interactief en herschreven zodat deze gericht is op docenten. Op deze manier kunnen we de menukaart ten alle tijden up to date houden en hebben scholen de mogelijkheid om deze digitaal in te vullen en naar ons toe te sturen.

Daarnaast hebben we nieuw aanbod toegevoegd en het opnieuw ingedeeld. 

De menukaart is opgebouwd uit vier onderdelen:

#kernaanbod: Dit is het aanbod vanuit de de lokale partnersamenwerking Maastricht.

 

#aanvullend aanbod: Dit aanbod bestaat uit workshops, activiteiten en trainingen voor zowel jongeren als docenten.

 

#extra aanbod: Dit aanbod bestaat uit naschoolse activiteiten.#tools: Docenten kunnen deze tools als tip meegeven aan de jongeren.De menukaart is te downloaden via de website.

menkaart 2022 afb.png

#Aanbod

girl-with-braces-16x9_hero.jpeg

#Scholen

We verbinden scholen en zijn afgelopen jaar aanwezig geweest op het Bonnefanten college en het Sint-Maartenscollege. Ondertussen is er ook heel wat interesse ontstaan bij het Vista college. Hier een overzicht van wat we hebben gedaan en wat we komend schooljaar gaan doen.

Bonnefanten college
We hebben Blockboxlessen verzorgd in 39 klassen en zijn aanwezig geweest op alle niveaus in leerjaren 1-5. We hebben in totaal 730 jongeren bereikt.

Volgend schooljaar zullen wij het sociaal maatschappelijk curriculum inplannen voor leerjaar 1-5 en een Blockbox les verzorgen voor leerjaar 1.

Sint-Maartenscollege
We hebben de Blockboxlessen verzorgd in 11 klassen en zijn aanwezig geweest op alle niveaus in leerjaar 1. We hebben in totaal 240 jongeren bereikt.

Volgend schooljaar zullen wij het aanbod inplannen voor leerjaar 2 en het gesprek aangaan om de overige leerjaren ook erbij te nemen.

Vista college
Er is interesse getoond vanuit de afdelingen: Vitaal, Maatschappelijke Zorg, Toerisme & Recreatie en de Entreeopleiding. We zitten met hen aan tafel om te kijken hoe we de Blockbox kunnen inzetten en hoe we hier samen met Universiteit Maastricht een onderzoekslijn aan kunnen koppelen.

#Nieuwtjes

Alle partners worden maandelijks uitgenodigd voor een Blockbox bijeenkomst. Fysieke en online bijeenkomsten zullen met elkaar worden afgewisseld.

We gaan vanaf volgend schooljaar werken met een flexibele pool die samen met een partner de klassen in kunnen. We vragen aan onze partners om alvast ruimte in te calculeren voor het geven van Blockboxlessen. Deze zullen idealiter tussen september en november 2022 ingepland worden.

Ideeën of tips over de menukaart, de eerste versie van het rapport en de Blockbox les? Laat het horen!

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via de mail of geef ons een belletje!

bottom of page