top of page

De Nieuwsflits van juni/juli 2022

Je leest de Nieuwsflits van Blockbox! Met deze maandelijkse update houden we je up-to-date van (of kijken we terug op) de stand van zaken met betrekking tot Blockbox. Dit keer de update van de maanden juni en een beetje van juli.

De nieuwsflits verhuisd naar de website!

Elke maand ontvang je een email met daarin de link naar de nieuwsflits. We stappen af van Mailchimp omdat het vaker is voorgekomen dat nieuwsflitsen in de spam of helemaal niet terecht kwamen in jullie mailbox. Vanaf nu heb je altijd toegang tot de nieuwsflits en kun je  vanaf eind van de maand ook nieuwsflitsen teruglezen van de afgelopen maanden.

Studenten

#Samenwerking

Deze maand is er een zomerstop ingelast voor het maandelijks partneroverleg i.v.m. de vele vakanties. Dit betekent dat er deze maand geen partneroverleg plaatsvindt.

Vanaf volgende maand zullen wij het maandelijks partneroverleg laten plaatsvinden bij een van de partners op locatie. Elke maand besteden we een deel van het overleg aan een stuk basiskennis van een van de 10 thema’s zodat we binnen de samenwerking van elkaar kunnen leren en beter in kunnen spelen op vragen vanuit de jongeren.

Het volgende partneroverleg vindt plaats op 16 augustus bij Humanitas.

Vanaf September kunnen we samen met de school het aanbod gaan plannen.In de maanden September t/m November starten we met het geven van de Blockbox lessen. Hierin is het belangrijk dat partners van de Blockbox alvast rekening houden met de beschikbaarheid voor het geven van lessen en trainingen.

#Aanbod

Nieuw initiatief: re_B00TCMP
De innovatieve re_B00TCMP maakt jongeren die affiniteit hebben met IT, weerbaar tegen het ontwikkelen van een criminele cybercarrière. Jongeren - en hun ouders – worden geïnformeerd over wat wel en niet mag op het internet. Jongeren leren hoe ze hun IT-skills op een positieve manier kunnen inzetten. Dit om de (online)wereld een stukje mooier en veiliger te maken. Re_B00TCMP is een coalitie dat bestaat uit gemeente, politie, cybersecuritybedrijven en het onderwijs.

#Onderzoek

Middelbare scholieren minder gelukkig dan vóór de coronacrisis
De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een landelijke online vragenlijst.

#Verbinding

Fenomeen onderzoek Jeugdige ondermijners

Het RIEC Limburg heeft met versterkingsgelden van het Rijk, de Task Force Jeugdige Ondermijners opgericht en een fenomeen onderzoek opgestart. Er is onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van jongeren die betrokken zijn of kunnen worden in de ondermijnende criminaliteit in Limburg.

 

Task Force Jeugdige Ondermijners

Doet een beroep op je medewerking en vraagt om dit onderdeel van de campagne, de test voor ouders, via de kanalen (via het ouderportaal/ via social media) bij zo veel mogelijk Limburgse ouders onder de aandacht te brengen. Check hier voor templates die je kunt gebruiken ter promotie.
 
Zijn er vragen of wil je meer info ontvangen, laat het hun gerust weten

crimitest opvoeders afb.jpg

Jongerenhulp online
Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon een keer je hart wilt luchten: bij Jongeren Hulp Online vinden jongeren meer dan 20 hulplijnen die snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden. Via de chat, telefoon of email. Betrouwbaar en professioneel.
 
De site is -zeker in corona tijd- bedoeld om jongeren op weg te helpen in het makkelijk vinden van passende (online) hulp. Met het beantwoorden van een paar simpele vragen krijgen zij de keuze uit een of meer geschikte hulplijnen.

Kamerbrief met visie op genderverschillen in het onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun visie op gendern verschillen in het onderwijs. Zij doen dit mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij reageren zij op 2 onderzoeksrapporten over gender verschillen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
 

Inspiratiegids - Gids voor professionals in en om het onderwijs

Check de toolkit Talentontwikkeling van jongens, ontwikkeld door Emancipator samen met Stijn Schenk. Het is een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het (klas)lokaal aan de slag te gaan met gender stereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via de mail of geef ons een belletje!

bottom of page