top of page

De Nieuwsflits van September 2022

Je leest de Nieuwsflits van Blockbox! Met deze maandelijkse update houden we je up-to-date van (of kijken we terug op) de stand van zaken met betrekking tot Blockbox. Dit keer de update van de maand september.

#Flashingnews

We gaan opnieuw inventariseren op de VO scholen en starten voor het eerst op het MBO! Met de Blockbox les inventariseren we op allerlei thema's die naast het algemeen curriculum belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jongeren tot burger bekwame jongvolwassenen.

Studenten

Op 18 oktober vindt er een nieuw partneroverleg plaats. In dit overleg bespreken we de stand van zaken als het gaat om het in te plannen aanbod met scholen en het geven van de Blockboxlessen. Over Blockboxlessen gesproken, we hebben alle feedback meegenomen in het vernieuwen van de Blockboxles! Tijdens het partneroverleg doorlopen we ook de nieuwe les en vangen we de vragen op.

#Samenwerking

Afgelopen maand is het eerste voorstel van een sociaal maatschappelijk curriculum de deur uitgegaan. In samenspraak met de partners is een aanbod samengesteld, die na de herfstvakantie kan worden ingezet. Het voorstel ligt nu bij de scholen.

Zowel het Bonnefanten college als het Sint-maartenscollege nemen dit voorstel deze maand onder de loep.

 

Partners worden geïnformeerd over de in te roosteren gastlessen zodra de school het kostenplaatje helder heeft. In de tussentijd schakelen we al met de partners en de school zodat zij een aanvraag 2023 bij gemeente Maastricht kunnen doen.

menkaart 2022 afb.png

#Aanbod

girl-with-braces-16x9_hero.jpeg

#Scholen

In de maand November starten we met het geven van de Blockbox lessen in de brugklassen van de eerdergenoemde middelbare scholen. Samen met onze partners gaan we de klas in om te inventariseren op allerlei thema’s.

 

In december stellen we het rapport voor leerjaar 1 op. Nadat de rapportbespreking met beide scholen heeft plaatsgevonden zal er ook een sociaal maatschappelijk curriculum voor de eerstejaars worden opgesteld zodat het aanbod tegelijk met de andere leerjaren kan worden ingezet.

In november starten we ook met het geven van Blockboxlessen op het Vista college (MBO). Blockbox zal de rol hebben om de leerlijn van burgerschapsvormingslessen te verrijken met het juiste aanbod.

#Nieuwtjes

Een bekend gezicht binnen het partnernetwerk! Sandra Smeitink van Trajekt zal de rol van Jeroen Wijckmans overnemen. Zij zal vanaf nu ons aanspreekpunt zijn voor Blockbox gerelateerde zaken.

 

@ease verzorgt op woensdag 12 oktober 2022 een informatiebijeenkomst voor alle partners en andere betrokkenen. Wethouder Alex Meij trapt de bijeenkomst af. Prof. Dr. Therese van Amelsvoort (mede-initiatiefnemer @ ease Nederland), Debora Op ’t Eijnde (locatiemanager @ease Maastricht) en hun vrijwilligers vertellen je over het reilen en zeilen van de @ease locatie in Maastricht. Ook worden er veelbelovende resultaten gedeeld uit hun onderzoek bij jongeren.

 

Je kunt je tot 6 oktober aanmelden via maastricht@ease.nl

Mondriaan organiseert een themabijeenkomst over GAMEN. Deze online bijeenkomst is gratis en wordt digitaal verzorgd, op dinsdag 11 oktober van 19u tot 20u uur.  

 

Tijdens de webinaar wordt je meegenomen in de wereld van het gamen anno 2022. Wat maakt gamen zo aantrekkelijk voor onze jongeren? Wat zijn voor- en nadelen, hoe maak je afspraken, wanneer moet je je zorgen maken? Verder geven ze tips en advies en is er ruimte voor vragen.

 

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar preventie@mondriaan.eu

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via de mail of geef ons een belletje!

bottom of page